Styret i mosjonsgruppa består av:

Leder Hans Kristian Aalien
Kasserer
Sekretær
Web