Klubbmesterskap i Hopp, Langrenn og avslutning for Telenorkarusell 15 mars

Langrenn: Start 17.30. Fellesstart fristil
Kohorter:

  • Barnehagebarn 0-5 år: 0,5 km
  • 6-7 år: 1 km
  • 8-12 år: 2 km
  • 13 år-senior 3 og 5 km/10 km

Hopp: Starter fortløpende etter langrenn
Kohorter: barnehage, skolebarn

Påmelding: Via VIPPS. Husk å oppgi navn, alder på barnehagebarn, klassetrinn på skolebarn og startnummer. Helst før renndag.

  • 1: Åpne VIPPS appen
  • 2: Velg skann
  • 3: Skann QR kode
  • 4: Skriv inn 30 kr
  • 5: Skriv inn navn på barn, alder på barnehagebarn, klassetrinn på skolebarn samt startnummer
  • 6: Hvis flere barn skal gå/hoppe, registrer på nytt pga plass i melding

QR KODE HOPP 650642

QR KODE LANGRENN 650640

KRAV OM AT ALLE SKAL REGISRERES I VIPPS PÅ ARRANGEMENTET

Premieutdeling:
På trappa til samfunnshuset.
Deltakerne henter egne premier.
Rangering fra 11 år.

Smittevern: Det må følges anbefalinger fra NIF, Skiforbundet og kommunens retningslinjer for smittevern.

Link : https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/

Eggedal idrettspark: Strengåvad 1, 3359 Eggedal

Link Skisporet: https://skisporet.no/viken/eggedal?map=norges_grunnkart

En stor takk til alle sponsorer som bidrar til aktivitet i EGGEDAL IL