Fredagsbading

FREDAGSBADINGuten navn

Fredagsbading høst 2015
Hver fredag fra 16. okt. t.o.m. 18. des.
18.00-19.30
15,- opp til 7. kl
30,- frå 8. kl og oppover
Barn som ikke er svømmedyktige må ha følge med voksen