Eggedal Idrettslag avholder årsmøte den 19. april 2021.

Til medlemmene i Eggedal Idrettslag
07.04.2020
Innkalling til årsmøte i Eggedal Idrettslag 2021
Styret innkaller herved til årsmøte i Eggedal Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 19. april, kl 19 på den digitale møteplattformen Microsoft Teams.

Alle som ønsker å delta, sender en epost til eggedalil@gmail.com , med emnet: Årsmøte 2021..
Dere vil da få en invitasjon på epost og en beskrivelse på hvordan dere deltar. Påmeldingsfrist er 17 april.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. april til eggedalil@gmail.com.

Det ønskes at vedlagte mal brukes. Forslagsskjema Årsmøtet 2021
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider www.eggedalil.no
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eggedal Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eggedal Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Eggedal Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Eggedal Idrettslag kontaktes på

e-postadresse eggedalil@gmail.com

Dokumenter:

Saksliste
Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Resultatregnskap
Balanse
Regnskapsrapport
Styrets forslag til budsjett
Valgkomiteens innstilling

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
Eggedal Idrettslag