Årsmøte i Eggedal Idrettslag

Eggedal Idrettslag avholder årsmøte 1. april 2019 kl 19.00 på klubbrommet.

Saksliste: 

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av to personer til undertegne protokollen
  5. Årsberetning for hovedstyret
  6. Årsregnskap, hovedkasse
  7. Budsjett hovedstyre
  8. Årsberetning, årsregnskap for undergruppene
  9. Innkomne saker må være styret i hende innen 18. mars 2019, sende eggedail@gmail.com
  10. Valg

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!