Årsmøte 9. april kl 18.30

Eggedal Idrettslag inviterer sin medlemmer til årsmøte mandag 9. april kl 18.30 på klubbrommet.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  3. Valg av 2 personer til underskrive protokoll
  4. Årsberetning hovedstyret
  5. Årsregnskap hovedkasse
  6. Budsjett hovedstyre
  7. Årsberetning og regnskap grupper
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Saker som ønskes tas opp bes være styret i hende innen 8. april 2018.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!