Årsmøte 28.03.2022

Eggedal Idrettslag avholder årsmøte 28. mars 2022 kl 20.00 på klubbrommet.

Saksliste: 

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av to personer til undertegne protokollen
  5. Årsberetning for hovedstyret
  6. Årsregnskap, hovedkasse
  7. Budsjett hovedstyre
  8. Årsberetning, årsregnskap for undergruppene
  9. Innkomne saker må være styret i hende innen 18. mars 2019, sende eggedail@gmail.com
  10. Valg

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!