Årsmøte 2016

Det blir årsmøte i Eggedal Idrettslag tirsdag 7. mars kl 18.30. på klubbrommet.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkallelse og saksliste
 4. Valg av 2 til å underskrive protokoll
 5. Årsberetning hovedstyre
 6. Årsregnskap hovedkasse
 7. Budsjett hovedkasse
 8. Årsberetning, årsregnskap undergruppene
 9. Opptak i orienteringsforbundet
 10. Innkomne saker må være leder i hende innen 2. mars på mail eggedalil@gmail.com
 11. Valg

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!