Årsmøte 2015

Eggedal Idrettslag inviterer med dette sine medlemmer til årsmøte tirsdag 8. mars kl 18.30 på klubbrommet. 

Saksliste.

Sak   1.      Åpning

Sak   2.      Valg av møteleder og referent

Sak   3.      Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak   4.      Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak   5.      Årsberetning for hovedstyret

Sak   6.      Årsregnskap, hovedkasse

Sak   7.      Budsjett hovedstyret

Sak   8.      Årsberetning, årsregnskap for undergruppene

Sak   9.      Innkomne saker må være leder i hende innen 3. mars 2016.

Sak 10.      Valg

 

Hjertelig velkommen!