Avlyst!! Eggedal Idrettslag avholder årsmøte den 23 mars. 2020.

 

Avlyst!

Til medlemmene i Eggedal Idrettslag
17.02.2020
Innkalling til årsmøte i Eggedal Idrettslag 2020
Styret innkaller herved til årsmøte i Eggedal Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 23. mars, på Klubbhuset, Strengåvad 5, 3359 Eggedal
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08. mars til eggedalil@gmail.com.

Det ønskes at vedlagte mal brukes. Forslagsskjema Årsmøtet 2020
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider www.eggedalil.no
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eggedal Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eggedal Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Eggedal Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Eggedal Idrettslag kontaktes på

e-postadresse eggedalil@gmail.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
Eggedal Idrettslag