Bli medlem

Alle som deltar på trening i regi av idrettslaget el deltar på skikarusell og trimkarusell SKAL betale medlemskontingent Familie kr. 200, voksne (over 15 år) kr 100,-, støttemedlem kr. 100,-beløpet innbetales til konto 2270 28 11515, husk å merke betalinga med navnet til alle medlemskapet gjelder.

Alle medlemmer (barn, ungdom, foreldre, voksne og støttemedlemmer) må registrere seg på www.minidrett.no etter pålegg av idrettsforbundet.

PS! Eggedal IL godtar kun medlemmer som tilhører Sigdal Kommune.