Bli medlem

Alle som deltar på trening i regi av idrettslaget el deltar på skikarusell og trimkarusell SKAL betale medlemskontingent Familie kr. 200, voksne (over 15 år) kr 100,-, støttemedlem kr. 100,-beløpet innbetales til konto 2270 28 11515, husk å merke betalinga med navnet til alle medlemskapet gjelder.

Alle medlemmer (barn, ungdom, foreldre, voksne og støttemedlemmer) må registrere seg på https://minidrett.nif.no/ etter pålegg av idrettsforbundet.

PS! Eggedal IL godtar kun medlemmer som tilhører Sigdal Kommune.